Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe

publicată la 14.03.1996 republicată la 14.07.2018 actualizată la 01.10.2020 TITLUL I – Dreptul de autor PARTEA – Dispoziţii generale CAP. I – Dispoziţii introductive Art. 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept …